avocat Oradea

Cabinet de Avocat David Teodora

CABINET DE AVOCAT “ DAVID TEODORA” a fost înfiinţat în anul 2000 în Oradea judeţ Bihor, prin Hotărârea Baroului Bihor nr.42/05.07.2000, oferind servicii în domeniile dreptului civil, dreptului familiei, dreptului administrativ şi asigurând diverse activitaţi de consultanţă juridică.

Consultanţă şi asistenţă juridică

Cabinetul asigură reprezentarea şi asistenţă în cadrul instanţelor judecătoreşti din Oradea şi din Marghita precum şi la orice instanţă din România, inclusiv la înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Consultanţa juridică în domeniul procedurii insolvenţei reprezintă un element esenţial al oricărui proces şi soluţii practice de abordare a cazului.

Cabinetul asigură consultanţă şi reprezentare pentru acţiuni din domeniul dreptului familiei şi procedura intrării în insolvenţă pentru cetaţeni români cu rezidenţă în străinătate.

cabinet de avocat Oradea

Servicii juridice

În baza parteneriatului încheiat cu JL CasaJuana Abogados, un cabinet de avocat cu tradiţie de familie DE PESTE 40 DE ANI, cu reputaţie în cadrul Ilustrului Colegiu de Avocaţi din Madrid, deschidem, o noua gama de servicii juridice în limba română tuturor rezidenților români din zona Comunității de Madrid .

Parteneriat

Graţie acestui parteneriat, românii rezidenţi din Comunitatea de Madrid au avantajul de a rezolva problemele de ordin legal din ţară, care se ivesc pe parcursul şederii lor în Spania fără costuri de deplasare şi timp pierdut .

Serviciu de consultanţă

Prin acest parteneriat, JL CasaJuana. Abogados va oferi un serviciu complet de consultanţă şi reprezentare juridică în domeniul civil, penal şi insolvenţă aducând în Comunitatea din Madrid rezolvarea problemelor juridice ale rezidenţilor români eficient şi cu costuri reduse.

El despacho asegura el asesoramiento y la representación para acciones del dominio del derecho de la familia, el derecho civil, el derecho penal y el procedimiento de la insolvencia conforme a la Ley 85/2006. En base a la asociación celebrada con JL CasaJuana Abogados, un despacho de abogado con tradición de familia MÁS DE 40 AÑOS, con reputación dentro del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, abrimos, una nueva gama de servicios jurídicos en rumano a todos los representantes rumanos de la zona de la Comunidad de Madrid. Debido a esta asociación, los rumanos residentes de la Comunidad de Madrid tienen la ventaja de solucionar los problemas de orden legal del país, que surgen a lo largo de su estancia en España sin gastos para desplazarse y tiempo perdido. Mediante esta asociación, JL CasaJuana. Abogados ofrecerá un servicio completo de asesoramiento y representación jurídica en el dominio civil, penal, insolvencia aportando en la Comunidad de Madrid la solución de los problemas jurídicos de los residentes rumanos eficientemente y con costos reducidos.